Congruenta © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Kommunikologi

 

 

Kommunikologi har två definitioner:

 

1. Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

 

2. Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

 

De två norska forskarna och pedagogerna Jorunn Sjöbakken och Truls Fleiner har sedan slutet av 70-talet arbetat med att utveckla den tvärgående metadisciplinen Kommunikologi, som även inkluderar ett pedagogiskt träningsprogram.

 

Disciplinen bygger på en kommunikationstradition som börjar med Gregory Bateson och Palo Alto-skolans banbrytande tvärvetenskapliga forskning på 1950-talet, och vidare till Richard Bandler/John Grinders kompetensforskning samt Fleiner-Sjöbakkens utveckling av dessa teorier.

 

Genom komparativa studier och sammanfattning av ett stort forskningsunderlag inom en rad humaniora-vetenskaper och av dess skilda metoder, modeller, teorier identifierade Sjöbakken-Fleiner ett antal "nycklar" som aktiva ingredienser i kommunikation och förändring.

 

Kommunikologi är inte en ny metod, utan är en tvärgående metadisciplin, där de nycklar som identifierats är det som är gemensamt inom övriga metoder, modeller, teorier etc. En kommunikolog är tränad i att identifiera vilka "nycklar" som leder till ett framgångsrikt förändringsarbete oavsett bransch och systemnivå; individ, grupp eller organisation.

 

Kommunikologi har stöd i systemisk hjärnforskning, främst representerad av finländske hjärnforskaren Matti Bergström, professor emeritus i fysiologi.