Congruenta © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Individ

 

 

Vi börjar med att skräddarsy en handlingsplan som passar dig. Möten kan äga rum i Täby eller enligt överenskommelse.

Syftet är att du som individ skall få tillgång till egna förändringsprocesser, så att du får möjlighet att uppnå de förändringar som är viktiga och unika för dig. Du får sortera och prioritera i egna problemställningar, då vi hela tiden utgår ifrån dina behov.

Du får möjlighet att träna enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg, för att öka medvetenheten i kommunikationen med dig själv och andra och därmed uppnå balans, hälsa och utveckling.

Under våra möten har vi fokus på att variera våra aktiviteter. Exempel på aktiviteter är samtal, guidningar, sinnesbaserade övningar, reflektion, metaforer, erfarenhetsutveckling, teori, filtrering och sortering.

Olika utgångspunkter för dig kan vara:

 

 • Chef- och Ledarskapsutveckling
 • Att leda förändringsprocesser
 • Stresshantering
 • Personlig utveckling
 • Tydliggöra egna mål och behov för förändring
 • Öka medvetenheten och förståelsen för egna beteenden och mönster
 • Utveckla egen hälsa
 • Stärka självkänsla och självförtroende
 • Behov av ökad motivation och livslust
 • Bli av med ett beteendemönster
 • Få till en förändring, men något hindrar mig! Vad gör jag och hur kommer jag vidare?