Congruenta © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Företag

 

 

Congruenta skräddarsyr både kortare och längre upplägg utifrån gruppen och företagets mål och behov.

Syftet med arbetet är att ni som grupp/företag ska få tillgång till att arbeta med egna förändringsprocesser, så att ni får möjlighet att uppnå de förändringar och mål som är viktiga och unika för er. Ni får träna och lära (tillgång till) enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg, så att ni kan sortera och prioritera i egna problemställningar. Verktygen ger också goda förutsättningar för att uppnå tillstånd som tydlighet, kreativitet, dynamik, kraft och samarbete där varje del är viktig för helheten. Att kvalitetssäkra att ni som grupp/företag har en tydlig gemensam intention som ger en tydlig riktning är också en viktig uppmärksamhet.

Under arbetet har vi fokus på att variera våra aktiviteter. Exempelvis samtal, reflektion, guidning, sinnesbaserade övningar, metaforer, teori, erfarenhetsutveckling, filtrering och sortering.

Några exempel på utgångspunkter kan vara:

 

 • Team - grupputveckling
 • Att leda och genomföra viktiga förändringsprocesser
 • Chef - och ledarskapsutveckling i kommunikation
 • Kompetensutveckling
 • Utveckla samarbetet
 • Tydlig och effektiv kommunikation. Vi behöver verktyg!
 • Öka medvetenheten och förståelsen för kommunikation och förändringsprocesser
 • Tydliggöra mål, intentioner och värderingar. Vart är vi på väg, går vi mot en gemensam destination? Är vi i samma båt?
 • Förhandling och problemlösning
 • Konflikthantering
 • Kompetensöverföring
 • Skapa en arbetsplats där medarbetare upplever hälsa
 • Ta fram kraften och kreativiteten