Congruenta © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Congruenta AB...

 

 

...startades 2001. Namnet kommer från kongruens som betyder samstämmighet/samma form och för Congruenta betyder det att det vi säger att vi kan leverera, överensstämmer med det som vi faktiskt levererar. Congruentas fokus är att dela med sig av kompetensen från metadisciplinen kommunikologi. Vinsten blir tydligare kommunikation både internt och externt. Oavsett som individ, för ett företag eller en organisation. Förändring är målet, kommunikationen medlet.

 

Congruenta ägs och drivs av Petra Almquist (född Börjesson) och har verksamhet i Sverige, främst i Mälardalen. Bolaget ingår i ett nordiskt nätverk, se under länkar.

 

 

 

 

Vision

Vi bidrar till att människor och företag uppnår kraft och kunskap till sina förändringprocesser.

 

Mission

Att vidareföra kommunikationskompetens utifrån disciplinen kommunikologi för att åstakomma kongruens.

 

Ledord

Enkelhet , Glädje och Kraft

 

Författaren Virginia Satir sa "Kommunikationen är för samspelet det andningen är för att upprätthålla livet. Det är något som pågår ständigt, medvetet eller omedvetet".